24 ชั่วโมง
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อจัดจ้าง
  3. สมัครงาน

 

 

27 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลทองแสนขัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่ง พนักงานบริการ...

20 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลทองแสนขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่ง พนักงานบริการ...

06 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลทองแสนขัน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานเกษตรพื้นฐาน) ดาวน์โหลด