24 ชั่วโมง
 

โรงพยาบาลทองแสนขัน

261 หมู่ 9 ตำบลบ่อทอง

อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

รหัสไปรษณีย์ 53230