24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลทองแสนขัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1  เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานเกษตรพื้นฐาน)

ดาวน์โหลด