บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท

บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท

บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด โดยคุณไพฑูรย์ ปัญญายงค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมยานพาหนะของโรงพยาบาลทองแสนขัน โดยมีนายพีรวัส แสงทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

TY1

 

TY2

 

ReadMore

MobileMenu