แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.2564

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.2564 ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ดาวน์โหลด

MobileMenu