ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ดาวน์โหลด

MobileMenu