ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)

ดาวน์โหลด

MobileMenu